การแก้ไขกรณี @Key ชำรุด สูญหาย หรือ ไม่สามารถใช้งานได้

สามารถแจ้งขอยกเลิกการใช้งานได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. นำบัตรประชาชนตัวจริงของท่าน (ยกเลิกการใช้สำเนาจากการถ่ายเอกสาร) มาวางบนกระดาษ A4 เขียนไอดี และ เกมที่ต้องการยกเลิก
 2. เขียนความต้องการของท่าน "ขอยกเลิก @Key เนื่องจาก ..." ตัวอย่างสาเหตุที่ระบุ :
  AKey on Mobile : มือถือชำรุด / มือถือหาย / เผลอลบโปรแกรมออกจากตัวเครื่อง ฯลฯ
  AKey Device (แบบพกพา) : อุปกรณ์ชำรุด / แบตเตอรี่หมด / หาย ฯลฯ
 3. เขียนชื่อ-นามสกุลด้วยปากกาเท่านั้นลงบนกระดาษ (หากเป็นลายเซ็นให้เขียนชื่อ-นามสกุลที่สามารถอ่านได้กำกับด้วย)
 4. เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น สามารถขีดคร่อม ใช้วิธีการเขียนข้อความบนกระดาษ เช่น"ใช้เพื่อติดต่อเรื่อง @Key เท่านั้น" และ นำมาวางคาดบนบัตรประชาชน โดยต้องไม่บังรายละเอียดสำคัญ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วันหมดอายุ
 5. จากนั้นถ่ายรูปแล้วส่งไฟล์ภาพ แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทางระบบแจ้งปัญหาเกม (E-Support) หัวข้อ “แจ้งปัญหาการใช้งาน @KEY”โดยรูปภาพที่ส่งมาจะต้องมีตัวอักษร หมายเลขบัตรและรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วน เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านได้ทันทีค่ะ
ตัวอย่างเอกสาร

คำแนะนำในการถ่ายภาพเอกสารให้ชัดเจน

กรุณาวางตำแหน่งภาพถ่ายให้ตัวบัตรประชาชนและข้อความกำกับพอดีกับขนาดจอมือถือที่ใช้งาน

หมายเหตุ : แนะนำเอกสารที่สามารถใช้ในการส่งมาประกอบมี ดังนี้

 • - บัตรประชาชน
 • - บัตรข้าราชการ
 • - ใบขับขี่
 • - ทะเบียนบ้าน (ไม่รับประเภทที่ไปคัดทะเบียนราษฎร์)
 • - Passport (หนังสือเดินทาง)

ขั้นตอนการส่งเอกสารขอยกเลิก @Key

 1. เข้าที่เว็บไซต์ของเกมที่ต้องการแจ้งปัญหาหรือ คลิกที่นี่ และเลือกเกม
 2. เลือกประเภทปัญหาเป็น“แจ้งปัญหาการใช้งาน @Key”
 3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบ ลิง์ไฟล์ภาพ เอกสารบัตรประชาชน จากนั้นคลิกที่ "ยืนยัน"
 4. คลิก "OK" เพื่อยืนยันการแจ้ง
 5. ระบบจะแจ้งข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ” ให้คลิก "OK"
 6. ระบบจะแสดงหมายเลขเคสที่แจ้งปัญหา ให้จดไว้สำหรับติดตามเรื่อง

update 12/09/2559