การแก้ไขกรณี @Key ชำรุด สูญหาย หรือ ไม่สามารถใช้งานได้

สามารถแจ้งขอยกเลิกการใช้งานได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. นำบัตรประชาชนตัวจริง (ยกเลิกใช้สำเนาถ่ายเอกสาร) วางบนกระดาษ เขียน สำเนาถูกต้อง, ชื่อ-นามสกุล(หากเป็นลายเซ็นให้เขียนชื่อ-นามสกุลที่สามารถอ่านได้กำกับด้วย)
 2. เขียนข้อความ "ไอดี... เกม... ขอยกเลิก @Key เนื่องจาก …" ตัวอย่างสาเหตุที่ระบุ : ชำรุด / หาย / เผลอลบโปรแกรมออกจากตัวเครื่อง ฯลฯ จากนั้นถ่ายภาพบัตรประชาชนพร้อมข้อความ
  เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น สามารถขีดคร่อม ใช้วิธีการเขียนข้อความบนกระดาษ เช่น "ใช้เพื่อติดต่อเรื่อง @Key เท่านั้น" และ นำมาวางคาดบนบัตรประชาชน โดยต้องไม่บังรายละเอียดสำคัญ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, วันหมดอายุ 
 3. ถ่ายภาพเซลฟี่ตนเองถือบัตรประชาชนให้เห็นใบหน้าและรายละเอียดบัตรประชาชนชัดเจนไม่กลับข้าง
 4. แจ้งเรื่องทางระบบแจ้งปัญหาเกม (E-Support) หัวข้อ “แจ้งปัญหาการใช้งาน @KEY” แนบภาพบัตรประชาชนที่เขียนข้อความ และภาพเซลฟี่ถือบัตรประชาชน
  ภาพที่ส่งมาจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนครบถ้วน เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านได้ทันทีค่ะ
ตัวอย่างเอกสาร

ตัวอย่างภาพถ่ายเซลฟี่

คำแนะนำในการถ่ายภาพเอกสารให้ชัดเจน

กรุณาวางตำแหน่งภาพถ่ายให้ตัวบัตรประชาชนและข้อความกำกับพอดีกับขนาดจอมือถือที่ใช้งาน

หมายเหตุ : แนะนำเอกสารที่สามารถใช้ในการส่งมาประกอบมี ดังนี้

 • - บัตรประชาชน
 • - บัตรข้าราชการ
 • - ใบขับขี่
 • - ทะเบียนบ้าน (ไม่รับประเภทที่ไปคัดทะเบียนราษฎร์)
 • - Passport (หนังสือเดินทาง)

ขั้นตอนการส่งเอกสารขอยกเลิก @Key

 1. เข้าที่เว็บไซต์ของเกมที่ต้องการแจ้งปัญหาหรือ คลิกที่นี่ และเลือกเกม
 2. เลือกประเภทปัญหาเป็น“แจ้งปัญหาการใช้งาน @Key”
 3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบ ลิงค์ไฟล์ภาพ เอกสารบัตรประชาชน จากนั้นคลิกที่ "Confirm"
 4. คลิก "ตกลง" เพื่อยืนยันการแจ้ง
 5. ระบบจะแจ้งข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ” ให้คลิก "ตกลง"
 6. ระบบจะแสดงหมายเลขเคสที่แจ้งปัญหา ให้จดไว้สำหรับติดตามเรื่อง

update 15/02/2565