การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKEY on Mobile

ตัวอย่าง เกม Yulgang จะขึ้นข้อความ รหัสผ่านไม่ตรงกันกรุณาใส่อีกครั้ง

สาเหตุเกิดจากใส่รหัสผิด , หรือเกิดจากเวลาของอุปกรณ์ มือถือ แทปเลต ที่ใช้งานแอพไม่ตรงกับเวลา ณ ปัจจุบัน การแก้ไขให้ทำการตั้งเวลาของอุปกรณ์ มือถือ แทปเลต ให้ตรงกับเวลา ณ ปัจจุบัน ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการตั้งเวลาเป็นอัตโนมัติสำหรับมือถือระบบ Android

1.ไปที่ การตั้งค่า

2.ไปที่ การจัดการทั่วไป

3.ไปที่ วันที่และเวลา

4.ตรงวันที่และเวลาอัตโนมัติ ให้เปิดใช้งาน

5.เสร็จสิ้นการตั้งเวลาอัตโนมัติ ให้ลองเข้าเกมและใส่รหัส OTP ใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการตั้งเวลาเป็นอัตโนมัติสำหรับมือถือระบบ iOS

1.ไปที่ การตั้งค่า

2.ไปที่ ทั่วไป

3.ไปที่ วันที่และเวลา

4.ตรงตั้งค่าอัตโนมัติ ให้เปิดใช้งาน

5.เสร็จสิ้นการตั้งเวลาอัตโนมัติ ให้ลองเข้าเกมและใส่รหัส OTP ใหม่อีกครั้ง

วิธีแก้ไขสำหรับ Akey on Mobile (แบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือ)

1.เข้าที่เว็บไซต์ https://akey.asiasoft.co.th/ เลือกประเภท AKEY ที่ใช้งาน Akey on Mobile คลิกที่สมัครใช้งาน/เข้าสู่ระบบ

2. คลิกที่ Mobileล็อคอินประเภทไอดีที่ต้องการปลดล็อค AKEY กรอกไอดีรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3. เลือกที่เมนู ผูกไอดี

4. ตรงไอดีที่ต้องการปลดล็อค Akey ให้คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการ Reset

5. ให้กรอกรหัสความปลอดภัย ตัวอักษรและตัวเลขที่เห็น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ดำเนินการ Reset

6. ระบบจะแจ้งข้อความ ID is reset success เสร็จสิ้นขั้นตอนการรีเซ็ต จากนั้นให้ทำการเข้าเกมอีกครั้ง