การแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKEY พกพาการแก้ไขปัญหาเข้าเกมโดยใช้ AKEY พกพา ไม่ได้ รหัสไม่ตรง , รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่าง เกม Yulgang จะขึ้นข้อความ รหัสผ่านไม่ตรงกันกรุณาใส่อีกครั้ง


สาเหตุ : เกิดจากใส่รหัส OTP ผิด , ใส่รหัส OTP ผิดหลายครั้งจนถูกล็อค หรือเกิดจาก AKey ที่ใช้งานอยู่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุการใช้งาน (ปกติจะมีอายุ 2 ปีขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งาน)

วิธีแก้ไขกรณีใส่รหัส OTP ผิด

ให้กดปุ่มบน AKey เพื่อรับรหัสใหม่และลองเข้าเกมอีกครั้ง หากใส่หลายครั้งไม่ได้อาจเกิดจาก AKey ถูกล็อค

วิธีแก้ไขกรณี AKey ถูกล็อค

อ่านรายละเอียดวิธีแก้ไข ที่นี่

วิธีแก้ไขกรณี AKey หมดอายุหรือใกล้หมดอายุ

ให้หา AKey ตัวใหม่มาใช้งานแทน จากนั้นค่อยทำการยกเลิกการใช้งาน AKey เก่า และเปิดใช้งาน AKey ใหม่ กรณียกเลิกการใช้งานด้วยตนเองไม่ได้
อ่านรายละเอียดวิธีแก้ไขที่นี่

วิธีแก้ไขสำหรับ Akey Device (แบบพกพา)

1. เข้าที่เว็บไซต์ http://akey.asiasoft.co.th/ เลือกประเภท AKEY ที่ใช้งานแบบพกพา คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน Akey เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. ล็อคอินประเภทไอดีที่ต้องการปลดล็อค AKEY กรอกไอดีรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3. เลือกที่เมนู Reset Akey กรอกรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่เห็น จากนั้นกดปุ่ม Reset

4. ระบบจะแจ้งข้อความ Unlock AKEY already เสร็จสิ้นขั้นตอนการรีเซ็ต จากนั้นให้ทำการเข้าเกมอีกครั้ง